26 dec. 2011

Matarengi - Aavasaksa 1845


Okänt plats i Matarengi


Bakom berget


Matarengi kyrka tidigt 1900-tal


Apoteket i Matarengi 1917


24 juni 2011

Utbildning

Tornedalens Folkhögskola startade 1899.
Bilden är från samma tid.

29 dec. 2010

Plansch över Aavasaksa

En skolplansch över Aavasaksa sedd från Matarengi över Torne älv.
"I midsommarnatts belysning" eller på finska " Juhannusyön auringon valossa"


Det är fritt att komplettera information och historik om bilderna.

19 sep. 2010

Bygdesanatoriet i Övertorneå

Sanatoriet eller Bygdesanatoriet i Övertorneå togs i bruk 1923 och lades ned 1948.
Många av oss 30-40-talister minns säkert besöken på sanatoriet under skoltiden.

Det är fritt att komplettera information och historik om bilderna.

13 maj 2010

Övertorneå järnvägsstation 1960


Övertorneå järnvägsstation 1960. Foto: Seved Wahlter, REKA-samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum. Bilden är hämtad från stambanans historia. http://www.historiskt.nu/normalsp/staten/sb_bd_haparanda/sb_bd_hp_morjarv_hp.html
Nedläggning: 20 augusti 1984 upphörde persontrafiken vid banan.
Från den 31 maj 1981 minskades officiellt godstrafiken vid banan till ett ordinarie godståg, en dag i veckan. I praktiken hade man redan sedan 23 maj 1971 kört godståg endast vid behov. Från den 1 juni 1986 upphörde all godstrafik. Det är fritt att kommentera bilden eller komplettera med mer information om järnvägen och dess historia.

Utsikt från Isovaara över Övertorneå 1920 talet

Övertorneå - Matarengi på 1920 talet. Järnvägen mellan Karungi-Övertorneå öppnades år 1914, en vacker och naturskön bana längs Torneälven. Först 1915 blev järnvägen mellan Karungi och Haparanda klar.

Bilden tillhör Rolf Lustig. Det är fritt att kommentera bilden eller komplettera med mer information om järnvägen och dess historia.

Tecknad bild över Matarenki by år 1868

Matarengki by år 1868.